Thursday, January 19, 2017

Почитувани

Почитувани
Сите наши понатамошни активности може да ги следите на

www.matematikaoh.weebly.com

со почит
Борис Лушески

Thursday, April 7, 2016

Учесници за Републичкиот натпревар по математика

ПОЧИТУВАНИ
Државниот натпревар за учениците основното образование 2016 ќе се одржи на 07.05.2016 година. Местото на одржување на натпреварот дополнително ќе биде соопштено. Според член 10 од правилникот за организирање и спроведување на натпревари во основоното образование на натпреварот ќе учествуваат учениците:
учесници на Државниот натпревар за учениците од основното образование: види тука.
Натпреварот ќе се спроведе на четири наставни јазици. Сојузот на математичари на Македонија го задржува правото на промена на списокот на натпреварувачи, согласно правилникот за организирање и спроведување на натпревари во основото образование, доколку се направени технички пропусти од било кој облик.
Претседател на СММ
Алекса Малчески - See more at: http://www.smm.com.mk/#sthash.6i7d3gsv.dpuf
ПОЧИТУВАНИ
Државниот натпревар за учениците основното образование 2016 ќе се одржи на 07.05.2016 година. Местото на одржување на натпреварот дополнително ќе биде соопштено. Според член 10 од правилникот за организирање и спроведување на натпревари во основоното образование на натпреварот ќе учествуваат учениците:
учесници на Државниот натпревар за учениците од основното образование: види тука.
Натпреварот ќе се спроведе на четири наставни јазици. Сојузот на математичари на Македонија го задржува правото на промена на списокот на натпреварувачи, согласно правилникот за организирање и спроведување на натпревари во основото образование, доколку се направени технички пропусти од било кој облик.
Претседател на СММ
Алекса Малчески - See more at: http://www.smm.com.mk/#sthash.6i7d3gsv.dpuf
Списокот на учесници за Републичкиот натпревар по математика може да го погледнете на следниот линк: http://smm.com.mk/uploads/news/7e9f98bed21e95d99fd6141a1333c490.pdf

Sunday, January 31, 2016

ЧЛЕНАРИНА ЗА 2016г

Почитувани колеги
Годишната членарина за учебната 2016г, изнесува 100 денари , истата е потребно да се плати најдоцна до Општинскиот натпревар по математика за основно образование, односно до 26.02. 2016г на сметка на
Здружение на математичари Охрид,
  NLB  Тутунска банка  ж.с. 210-0671342401-70  
со назнака членарина за 2016г


  Список на членови кои имаат платено членарина за 2016г може да се погледне на

http://matematikaoh.weebly.com/uploads/8/7/4/2/8742307/spisok_na_clenovi_2016.pdf

Се молат сите наставници по математика и оделенски наставници во најкраток можен рок да ја уплатат членарината.

 Со почит
Борис Лушески

Tuesday, November 24, 2015

Календар и теми за натпревари 2015/1016 год

Календарот за натпревари по математика во учебната 2015/1016 г. може да се погледне на следниот линк
http://smm.com.mk/uploads/news/359f7dffe16ebfd9ae37219468549c41.pdf

Теми за натпревар основно образование  во учебната 2015/2016г
http://smm.com.mk/uploads/news/cf73cb40787c73bea51e12eff8aa1cf9.pdf